-" ?> Ποιοί είμαστε - Γενικές πληροφοριές

Ποιοί είμαστε

Γενικές πληροφοριές     Ιστορία     Περιοχή

Τι είναι το Ελληνικόν Ειδύλλιον;

Κῆπος τῶν Μουσῶν

Τὸ μὲν οὖν Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον τῆς βορείου Πελοποννήσου ἐστὶν οὐ μόνον οἰκοδομήματα τοῖς σχολὴν ἄγουσιν ἱκανά, ἀλλὰ καὶ ἐργαστήριον τῆς τε ἑρμηνείας καὶ τῆς εὐμουσίας καὶ τῆς εὐφροσύνης εἰς ὅπερ συνελθόντες ἢ καθ' ἑνα ἢ κατ' ἐνίους φιλοκαλοῦσι καὶ σπουδάζουσι περὶ τὰς τέχνας τὰς εὖ ἐχούσας, οἷον περὶ τὸ τὴν μουσικὴν ἀσκεῖν ἢ τὸ ζωγραφεῖν ἢ τὸ μελετᾶν τὴν τῶν Ἑλλήνων τέλειον φωνὴν ἢ τὸ ὑποκρίνεσθαι δρᾶμά τι ἢ τὸ χορεύειν ἢ μόνον ἀναπαύονται ἀργοῦντές τε καὶ ἡλιούμενοι· εἰ δ' αὖ βούλονται, μανθάνουσιν ἀπ' ἀλλήλων ὥστε καὶ ἐπίδοσίν τινα λαμβάνειν τῆς ἑαυτῶν τέχνης τε καὶ σοφίας. Καὶ ἄλλως οἱ μὲν ἅτε μουσικοὶ ὄντες πολλάκις ᾄδοντες ἢ μουσικὸν ἀκρόαμα παρέχοντες εὐφραίνουσι τοὺς παρόντας καὶ ἅμα ἐπιδεικνύασι τὰς ἑαυτῶν δυνάμεις, οἱ δ' ἄλλοι ὡς ἀκροώμενοι τῶν χαριεστάτων μελῶν εἰς ἀρετὴν καὶ πάσας σπουδὰς ἂν ὀτρύνοιντο.
Οἱ δὲ ξένοι ἡδέως διατρίβουσιν ἐν τῷ μεγάλῳ κήπῳ τῷ εἰδυλλίῳ καλουμένῳ μεστῷ ὄντι ἀνθέων τε καὶ δένδρων ὑψηλῶν καὶ ἀμφιλαφῶν· καὶ ἡ πλησίον οὖσα θάλαττα αὐτοῖς ἐπιτηδεία ἐστὶ κολυμβᾶν μεθ' ἡδονῆς.

Στο Ελληνικόν Ειδύλλιον: Απολαμβάνοντας τον πολύφορον κήπον, παίζοντας μουσική και θέατρο, ζωγραφίζοντας, χορεύοντας, γυμναζόμενοι , εμπνεόμενοι, φιλοσοφούντες και συνομιλούντες ακονίζοντες που και που την φωνή και την σκεψη στην αττική διάλεκτο των αρχαίων Ελλήνων γλώσσα, κολυμβώντας μπροστά στην θάλασσα και εστιαζόμενοι στην ταβέρνα δίπλα.

 

konzert im garten konzert im garten

Το Ελληνικόν Ειδύλλιον, το οποίον το 1991 ίδρυσε και διευθύνει ο κ. Ανδρέας Ντρέκης, ο οποίος σπούδασε οικονομία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, αυτοχρηματοδοτούμενος πολιτιστικός, φυσιολατρικός χώρος, ένας ξενώνας πολιτισμού στην παραλία Σελιανιτίκων που έχει βάλει σαν στόχο εδώ και 20 χρόνια την προαγωγή της κλασσικής μουσικής και των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις και προκηρύσσοντας διεθνείς διαγωνισμούς. Προσκαλώντας συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες, ουμανιστικά γυμνάσια, μέσα σε ένα κήπο οπωροφόρων δένδρων και λουλουδιών 4 στρεμμάτων, όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή με χώρους ασκήσεων, μουσικά όργανα και βιβλιοθήκη, πραγματοποιούνται κοντσέρτα, σεμινάρια και διαλέξεις με ταυτόχρονη μεταφορά και εκτέλεση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Αττικής. Σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν και να αναδειχθούν Έλληνες νέοι σολίστες, αλλά και οι κάτοικοι της ορεινής υπαίθρου να έρθουν σε επαφή με την κλασσική μουσική. Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται από το Ελληνικόν Ειδύλλιον εντελώς δωρεάν!

Μία από τις εκδηλώσεις 2018 από το Ελληνικόν Ειδύλλιον

 

ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
ΕΝ ΤΩ «ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΕΙΔΥΛΛΙΩ»
5-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

επισκεφτείτε τα δύο Βίντεος κάτωθι για μια γρήγορη γνωριμία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ

https://youtu.be/97VoE96O4dc

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmP2FDj8d6Q&t=90s


Τὸ μορφωτικό -πολιτιστικό συγκρότημα ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ» θὰ φιλοξενήσει τὴν Σχολὴ διδασκαλίας αρχαίων Ελληνικῶν «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» τῆς δρ. Εἰρήνης Μαυροπούλου (με έδρα την Αθήνα)θέλοντας νὰ τιμήσει τὴν προσπάθεια τῶν μικρῶν της μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους. Εκεί, δίπλα στην ακρογιαλιά ,μέσα σε ένα κήπο οπωροφόρων δένδρων και ανθέων 4 στρεμμάτων, όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή με χώρους ασκήσεων, μουσικά όργανα και βιβλιοθήκη, οι μαθητὲς αλλά και πολλοί γονείς θα έχουν τὴν ευκαιρία νὰ παρακολουθήσουν δωρεὰν θερινὰ μαθήματα ελληνικής γλώσσης και πολιτισμού με τους καθηγητές της σχολής διαμένοντες όλοι δωρεάν στα διαμερίσματα του συγκροτήματος ,
Ένα τμήμα τῆς δουλειάς τους (ἀπαγγελίες ποιημάτων, θεατρικὰ δρώμενα στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἄσματα) θα παρουσιασθή τὴν Κυριακὴ 8 Ιουλίου κατὰ την διάρκεια συμποσίου (κατὰ τὰ αρχαιοελληνικά πρότυπα)που θα διοργανώσει η σχολή στον κήπο του Ελληνικού Ειδυλλίου για τους επισκέπτες.
Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ» είναι ένας παραθαλάσσιος χώρος ιδανικὸς για ξεκούραση, έμπνευση καὶ πνευματικὴ δημιουργία μέσα στὴν φύση, καθὼς διαθέτει ευρύχωρα διαμερίσματα με λουτρό/κουζίνα με χώρους δημιουργικής ενασχόλησης για παιδιά, εξέδρες και αίθουσες με γκραν πιάνο για ασκήσεις και διεθνείς εκδηλώσεις στην κλασική μουσική στα ελληνικά γράμματα και στις καλές τέχνες καὶ μεγάλες βεράντες-υπαίθρια σαλόνια -μπροστά σε κάθε διαμέρισμα κάτω από κληματαριές,με θέα την θάλασσα, τα βουνά και τους κήπους. Επίσης ελεύθερη είναι και η χρήση του μεγάλου πιάνου με ουρά που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτόν τον παράδεισο των οπωροφόρων δένδρων.
Το «Ελληνικόν Ειδύλλιον» ιδρύθηκε στὰ Σελιανίτικα Αιγίου το 1991 από τον Ανδρέα Ντρέκη, με σπουδές οικονομίας και κοινωνιολογίας στο Πανεπιστημίου της Βέρνης, κι είναι ένας μη κερδοσκοπικός, αυτοχρηματοδοτούμενος πολιτιστικός φυσιολατρικός χώρος,
ένας «Κήπος των Μουσών» στην παραλία Σελιανιτίκων, με στόχο την προαγωγή της κλασσικής μουσικής και των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων μέσα από ποιοτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και διαλέξεις και προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών προς ουμανιστικά γυμνάσια.
Τα Σελιανίτικα, 7 χιλ. δυτικά από το Αίγιο, διακρίνονται για την εκτεταμένη παραλιακή ζώνη μέσα στο πράσινο με παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια καφέ μπαρ, θερινούς κινηματογράφους και πεζόδρομους για περιπάτους στην ακρογιαλιά.
Μάθετε περισσότερα για το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ στο www.idyllion.gr και για την Σχολή και την μέθοδο διδασκαλίας αρχαίων Ελληνικών ‘»ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ» στο www.fronein.gr

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες ή το συμπόσιο της σχολής, μπορεῖτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Tηλ. 0030 6942714432

 

Επίσης εδώ ακολουθεί η επόμενη από ημάς πρόσκληση

ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 2018 EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
TΕΡΨΙΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ!
Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι - ἕξ καί εἴκοσι ἔτη - ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν - 21. Ἰουλίου - 04. Αὐγούστου 2018

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ. Κάλλιστοι οὖν ἔσονται οἱ διάλογοι πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.

∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι συλλεγόμεθα καὶ ἀναγιγνώσκομεν γράμματα ἀξιώτατα τῶν ἀρχαίων ἐξηγούμενοι αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων καὶ φιλοσοφούμενοι περὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht
Schützenstraße 14
12165 Berlin
E-Mail: flofeicht@googlemail.com
Tel.: 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.
πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Ελληνικόν Ειδύλλιον
Κήπος των Μουσών
Κυανής Ακτής 20, 25100 Σελιανίτικα-Αίγιο, Ελλάδα

Ανδρέας Ντρέκης
Τηλ: 0030-2103461034
Κινητό: 0030 69 72 26 33 56
Mail: info@idyllion.eu
www.idyllion.eu

Πάνω

 

 

Μερικές από τις προηγούμενες εκδηλώσεις μας

σε σχόλια του τύπου

Κέφι και εκφραστικότητα την Παρασκευή το βράδυ 5 Οκτ. 2018 στην Αμαλιάδα!

Γράφει η Πουλχερία Γεωργιοπούλου για αυτήν την εκδηλωση αλλά και το βιογραφικό για τον Κήπον των Μουσών,για το Ελληνκόν Ειδύλλιον και τον ιδρυτή του

Ο δήμος Ήλιδας και ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Χώρος Αιγιάλειας «Ελληνικόν Ειδύλλιον» συνεχίζοντας την πετυχημένη συνεργασία ετών, παρουσίασαν στο νέο Πολυχώρο Πολιτισμού (οδός Αντωνίου Πετραλιά 46, Αμαλιάδα) τη χορωδία “Gospelling souls” από το Hademarschen του Αμβούργο Γερμανίας, σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια spirituals, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Peter Merz.
Με συνοδεία πιάνου και κλαρινέτου τα 37 μέλη της Γερμανικής χορωδίας τραγούδησαν και χόρεψαν την «Φραγκοσυριανή» του Μάρκου Βαμβακάρη.
Μια όμορφη μουσική έκπληξη επιφύλαξε στο μουσικόφιλο κοινό της πόλης η χορωδία “Gospelling souls, με την επιλογή ενός μουσικού είδους που ως τώρα δεν είχαμε την τύχη να ακούσουμε.
Τα σπιρίτσουαλς που δημιουργήθηκαν ως έκφραση της θρησκευτικής πίστης, με μια πεντατονική κλίμακα που τη συναντάμε στη λαϊκή μουσική πολλών λαών, υπήρξε βάση τη μελωδία των χορωδιακών σπιρίτσουαλς, τα οποία πλέον μπορούν να ακουστούν ως κοσμικό μουσικό είδος, ντύνοντας ιδανικά τζαζ και ροκ κομμάτια.
Έτσι ο μαέστρος Peter Merz , ακολουθώντας την επιταγή του Ψαλμού 150 της Παλαιάς Διαθήκης "πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον", "εν ψαλτηρίω και κιθάρα", "εν χορδαίς και οργάνω", προέτρεψε το κοινό ακολουθήσει τη χορωδία σε ένα μουσικό ταξίδι στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, να τραγουδήσει μαζί της δυνατά, χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια, ακόμα και να χορέψει αν το επιθυμεί!
Η όμορφη ομάδα που χθες Πέμπτη έδωσε συναυλία στην Κόρινθο, είχε επισκεφθεί νωρίτερα την Αρχαία Ολυμπία, τραγούδησε με μπρίο τη Φραγκοσυριανή συνδυάζοντάς την με μια πολύ επιτυχημένη χορογραφία και χάρισε στο δήμαρχο Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο ένα CD με το ηχογραφημένο έργο τους.
Ο μαέστρος ευχαρίστησε τον κ. Ανδρέα Ντρέκη ιδρυτή του «Ελληνικόν Ειδύλλιον» για την ευκαιρία που έδωσε στην χορωδία “Gospelling souls, να συμμετάσχει σε ποιοτικές εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο.
Το Ελληνικόν Ειδύλλιον, το οποίον το 1991 ίδρυσε και διευθύνει ο κ. Ανδρέας Ντρέκης, ο οποίος σπούδασε οικονομία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, αυτοχρηματοδοτούμενος πολιτιστικός, φυσιολατρικός χώρος.
Είναι ένας ξενώνας πολιτισμού στην παραλία Σελιανιτίκων που έχει βάλει σαν στόχο εδώ και 20 χρόνια την προαγωγή της κλασσικής μουσικής και των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις και προκηρύσσοντας διεθνείς διαγωνισμούς.
Προσκαλώντας συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες, ουμανιστικά γυμνάσια, μέσα σε ένα κήπο οπωροφόρων δένδρων και λουλουδιών 4 στρεμμάτων, όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή με χώρους ασκήσεων, μουσικά όργανα και βιβλιοθήκη, πραγματοποιούνται κοντσέρτα, σεμινάρια και διαλέξεις με ταυτόχρονη μεταφορά και εκτέλεση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Αττικής.
Σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν και να αναδειχθούν Έλληνες νέοι σολίστες, αλλά και οι κάτοικοι της ορεινής υπαίθρου να έρθουν σε επαφή με την κλασσική μουσική. Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται από το Ελληνικόν Ειδύλλιον εντελώς δωρεάν!
Κάθε χρόνο έρχονται φοιτητές από το Φριντριχσχάφεν στη λίμνη της Κωνσταντίας στα Σελιανίτικα για να εμπλουτίσουν με μια τρίμηνη παραμονή τους στο «Ελληνικόν Ειδύλλιον» το πρόγραμμα σπουδών Επικοινωνία και Πολιτιστική Διαχείριση.
Δίνουν χέρι βοηθείας στον Ανδρέα Ντρέκη στη διοργάνωση συναυλιών, σε μεταφράσεις και μικρά βίντεο, στη βελτίωση της ιστοσελίδας του και στις εμφανίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Ανδρέας Ντρέκης πρωτοπήγε στη Γερμανία το 1966 για να σπουδάσει στη Φρανκφούρτη μηχανικός.
Η στοργική του μαμά του έδωσε να πάρει μαζί του 17 λίτρα λάδι, σταφίδες, ακόμη και γλυκά, για να μην πεινάσει το παιδί στον ξένο τόπο. Αλλά ο Ανδρέας βρήκε τη γερμανική κουζίνα γευστική και σύντομα χειραφετήθηκε από τις αποστολές τροφίμων της μητέρας του.
Εντέλει σπούδασε οικονομικά στον νέο τομέα Τουρισμός και Μάρκετινγκ στη Βέρνη, όπου έζησε από το 1968 μέχρι το 1974.
Το Ελληνικόν Ειδύλλιον ως ένα πρωτότυπο «Μέγαρον Μουσικής» - παράγει ποιοτικό πολιτισμό, παράδειγμα το σεμινάριο «Αττικιστί διαλέγεσθαι και φιλοσοφείν» αφού στα χόμπι του Ανδρέα Ντρέκη συγκαταλέγονται , τα αρχαία ελληνικά και την κλασική μουσική.
Θρυλικοί είναι οι διαγωνισμοί που διοργανώνει μεταξύ των ανά τον κόσμο γυμνασίων-λυκείων όπου διδάσκονται οι αρχαίες γλώσσες, οι οποίοι ενθαρρύνουν τη δημιουργία λιμπρέτων και τη μελοποίηση αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στο μικρό κηποθέατρο του «Ελληνικόν Ειδύλλιον».
Για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 έγινε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού συμφωνικής μελοποίησης των αγωνισμάτων του πεντάθλου με βάση ύμνους του Πινδάρου.
Αυτοί που αναζητούν αυθεντικές πολιτισμικές διακοπές, το «Ελληνικόν Ειδύλλιον» είναι το ιδανικό μέρος. Άτομα με μουσικά ενδιαφέροντα, οικογένειες και ποικίλες ομάδες νοιώθουν ιδιαίτερα άνετα κοντά στον Ανδρέα. Έχει επανειλημμένα στεγάσει ολόκληρες ορχήστρες, χορωδίες και μουσικά συγκροτήματα.
Άλλες ομάδες-στόχος είναι τα ελεύθερα σχολεία Waldorf και τα κλασικά τμήματα γυμνασίων-λυκείων. Ευπρόσδεκτα είναι και τα σεμινάρια γιόγκα και γλυπτικής.
Μέχρι σήμερα φιλοξενήθηκαν συνολικά στο Ελληνικόν Ειδύλλιον πάνω από 100 ορχήστρες και χορωδίες και πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 600 κοντσέρτα υψηλής ποιότητας, με αθρόα συμμετοχή του κοινού τόσον μέσα στον “Κήπο των Μουσών” όσο και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Πάτρα, Σελιανίτικα, Αίγιο, Ακράτα, Αιγείρα, Περιστέρα Ακράτας, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Κατόχι, Γαλαξείδι, Άμφισα, Αμαλιάδα, Πύργος, Κάστρο Χλεμούτσι, Αρχαία Ολυμπία, Οινειάδες, Λουτράκι, Μέγαρα, Δερβένι, Ξυλόκαστρο, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, Αθήνα κ.λ.π.)


Εκδηλώσεις Λόγου και Τέχνης πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται κάθε χρόνο παράλληλα με τις μουσικές όπως (διήμερο Σεφέρη, Σικελιανού, Καβάφη, Σαπφούς , κ.α.). Σε όλες δε τις εκδηλώσεις η είσοδος ήταν ελεύθερη!
Παράλληλα το Ελληνικόν Ειδύλλιον ίδρυσε το 2001 και τον μη κερδοσκοπικό
«Όμιλο Φίλων του Ελληνικού Ειδυλλίου», με βασική επιδίωξη
τη διάδοση των σκοπών του, ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα
οι πολιτιστικοί στόχοι του.

 

Συμφωνική Ορχήστρα στις 21 Μαίου 2018 το πρωί στο Γυμνάσιο Καμαρών

και Συναυλίες στις 22 ή 24 Μαίου το πρωί

με την συμφωνική ορχήστρα 50 μαθητών από το Καρολίνουμ Γυμνάσιο της πόλης Άνσμπαχ ,Γερμανίας αποκλειστικά για τα Δημοτικά σχολεία Αιγίου με ειδικό πρόγραμμα επί πλέον από την ορχήστρα αυτή για εξοικείωση των μαθητών με την κλασική Μουσική με 2 κοντσέρτα στις 10.00 έως 12.00 ώρα στην αίθουσα των ή και ίσως και στο πολιτιστικό Κέντρο όπως εδώ και τρία χρόνια έγινε με την ίδια Ορχήστρα που έπαιξε και ελληνικό τραγούδι ...ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη...όπως το ακούτε και βλέπετε στο κάτωθι Βίντεο!

ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη.... https://www.youtube.com/watch?v=IhV9Hieh5ZQ&feature=em-upload_owner

 

αλλά και στις 23.Μαίου 2018 το Βράδι μεγάλη Συναυλία στην αίθουσα της Φιλαρμονικής μαζί με την χορωδία Αιγίου !!

Tέλος Οκτωβρίου 2017 από το Ελληνικόν Ειδύλλιον εν συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς!

Xορωδιακό Φεστιβάλ 27 έως 30 Οκτωβρίου 2017

Λειψία, Αθήνα, Πάτρα και Αίγιο τραγουδούν Βιβάλντι, Θεοδωράκη...

 

Φεστιβάλ με την νεανική χορωδία της Λειψίας από την Σαξωνία της Γερμανίας που φιλοξενείται στο Ελληνικόν Ειδύλλιον στα Σελιανίτικα και ελληνικές χορωδίες.

27.10.2017. και ώρα 21.00 Η νεανική χορωδία τηε Λειψίας ερμηνεύει κλασσικά εκκλησιαστικά έργα στην καθολική εκκλησία Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα

29.10.2017 και ώρα 20.00 ερμήνευσαν μαζί με την Χορωδία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών το έργο Gloria του Βιβάλντι και με την νεανική πολυφωνική Χορωδία Πάτρας ελληνικά τραγούδια στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ρίον

30.10.2017 τραγούδησε στο Αίγιο στην αίθουσα της φιλαρμονικής ώρα 20.00 με την " Χορωδία Αιγίου 1936"

 

Και τα 3 Κοντσέρτα εδόθηαν με ελεύθερη είσοδο !

 

Μαέστροι ήσαν: Για την Χορωδία Λειψίας ο Ρον-Ντιρκ Εντλόιτνερ

περισσότερα βλέπε στην ιστοσελίδα  http://landesjugendchor-sachsen.de/

για την Χορωδία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών ο Μιχάλης Οικονόμου

για την Νεανική Πολυφωνική της Πάτρας ο Σταύρος Σωλομός

και για την " Χορωδία Αιγίου 1936" ο Λεωνίδας Χαραλαμπόπουλος

δείτε το Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=Gl6_oALcFAI